Uvod v Osem posebnih meridianov

 

Komu je namenjen ta blog

Ta prispevek je namenjen predvsem bralcem, za katere je področje Osmih posebnih meridianov novo. Seznanja vas z osnovnimi značilnostimi posebnih meridianov, ki vam bodo  omogočile, da boste lažje sledili drugim prispevkom o tej (vsaj za naju) nadvse zanimivi in vznemirljivi temi. Več o tej tematiki lahko izveste v najinih videih na YouTube Kanalu PetarSmiljana Qigong.

 

Različno razumevanje

Upoštevajte, da se razumevanje, interpretacija in delo s posebnimi meridiani v TKM in Qigongu (oziroma Nei Gongu) včasih razlikujejo.

 

Energijsko telo

Tri človekova “ telesa”

V konceptu starodavnih taoistov človek ni le fizično telo, marveč obstaja tudi kot energijsko telo in kot telo zavesti.  V okviru svojih praks so se zato ukvarjali  z vsemi tremi vidiki svojega obstoja.

 

Raziskave energijskega telesa

Energijsko telo obstaja na ravni med fizičnim telesom in našo zavestjo ter omogoča njuno komunikacijo ter povezavo vseh treh teles. Energijsko telo človeka je zelo kompleksno in zapleteno. Čeprav so ga na Kitajskem (in tudi v drugih državah Vzhoda) raziskovali tisočletja, najverjetneje poznamo le del tega sistema. Toda z znanjem, ki nam je za sedaj na razpolago je mogoče učinkovito uravnovešati in izboljševati človekov energijski sistem in s tem seveda vplivati tudi na fizično telo in našo zavest.

 

Energijsko telo je mogoče čutiti

Danes je večina ljudi (vsaj v Zahodnem svetu) sposobna občutiti le fizično telo, oziroma je še s tem zelo slabo povezana. Energijskega telesa ne čutijo, saj nimajo zavestne povezave z njim. Nič čudnega, da je Zahodnemu svetu tako težko sprejeti koncepte in prakse, ki temeljijo na delu s človekovim energijskim  sistemom oziroma poljem, ki sega čez meje njegovega telesa.

 

Delo z energijskim telesom v Qigongu

Vsakdo, ki obstoj energijskega telesa sprejme kot nekaj naravnega in se začne ukvarjati s katero od notranjih praks, se lahko nauči ponovno priti v stik in čutiti svoje energijsko telo, nekateri pa ga uspejo celo videti. Naprednejše notranje prakse učijo, kako svoj energijski sistem zavestno upravljati.

V Qigongu je delo z energijskim telesom, tako imenovana regulacija Qi en izmed glavnih ciljev treninga. To področje prakse v grobem vključuje ohranjenje in izboljšanje cirkulacije Qi, popravljanje motenj v pretoku Qi, krepitev in povečevanje vseh vrst Qi, zbiranje, hranjenje, transformacija, dviganje Qi… Razvili so se različni stili Qigonga, ki se posvečajo različnim ciljem kultivacije energije. Čeprav obstajajo med njimi razlike, se v veliko stvareh prekrivajo.

 

Kako je sestavljeno energijsko telo človeka

V taoističnih konceptih je energijski sistem človeka sestavljen iz neskončnega števila energijskih kanalov (meridianov), skozi katere potuje Qi do vseh celic v našem telesu. Meridiane lahko delimo na 12 glavnih meridianov (Jing), na nešteto vej glavnih kanalov (Luo), točke na meridianih in Osem posebnih meridianov (Mai).

Naslednjo komponento energijskega telesa  predstavljajo še različna energijska polja, ki se širijo izven človekovega telesa (Zaščitni Qi ali Wei Qi in eterično telo oziroma aura). Velikost in gostota teh polj je odvisno od našega zdravja in od naše stopnje zavedanja.

Tretji del našega energijskega telesa predstavljajo trije energijski centri, Dan Tiani (spodnji, srednji in zgornji Dan Tian). V Qigongu, še predvsem pa v Nei Gongu so ti trije centri zelo pomembni in velik del prakse se ukvarja z njihovo kultivacijo.

 

Osem posebnih kanalov

V nadaljevanju se bomo osredotočili na osnovne značilnosti Osmih posebnih kanalov.

Zakaj  “posebni”?

Kitajsko ime za osem posebnih meridanov je Qi Jing Ba Mai. V slovenščini jih bomo imenovali Osem posebnih meridianov, čeprav bi bil primernejši izraz Osem posebnih “posod/rezervoarjev. V angleščini se uporablja izraza Eight Extraordinary Vessels ali Eight Extraordinary meridians oziroma včasih Eight Congenital meridians (Osem prirojenih meridianov). “Jing” pomeni “meridian ali kanal”, “Ba” pomeni “osem”, “Mai” pomeni “posoda/rezervoar”.

Prevod izraza “Qi” je bolj zapleten in obstaja kar nekaj različic. Pomenil naj bi “posebni”, ker niso pod nadzorom sistema glavnih meridianov. V drugi različici naj bi izraz “čuden, poseben, presežen”, zaznamoval njihovo različnost od glavnih kanalov in da le-tem nekaj doprinašajo. Spet drugje naj bi “čuden” namigoval na to, da teh meridianov še niso dobro razumeli. Obstaja še razlaga kitajskih zdravnikov, kjer naj bi “Qi” pomenil“neparen”, kar je povezano z dejstvom, da so le štirje izmed the meridianov parni. Kdo bi vedel? Mogoče imajo vsi prav. Ti meridiani so res nekaj posebnega.

 

Prve omembe posebnih meridianov

Prve (ohranjene) omembe posebnih meridianih se najdejo v knjigi Yellow Emperor’s Inner Classic (Huangdi Neijing), ki je delo iz obdobja Han dinastije (206 BC–220 AD.).

Nekateri izmed posebnih meridianov so bili omenjeni v Classic of Difficulties (Nan Jing), katere avtor je Bian Que iz obdobja pozne Han dinastije.

Prvo ohranjeno obsežnejše delo, ki se ukvarja s to tematiko je iz 16. stoletja. To je knjiga Study of the Extraordinary Eight Vessels (Qi Jing Ba Mai Kao), katere avtor je Li, Shi Zhen (1518-1593 n.š.).

V vmesnem času se ni zgodilo prav veliko. Zdi se mi pa, da je dandanes zanimanje za osem posebnih meridianov narastlo.

 

Osnovne značilnosti posebnih meridianov

Če poenostavimo, lahko rečemo, da se štirje posebni meridiani nahajajo v trupu in so neparni: Upravljalni meridian (Governing vessel), Koncepcijski meridian (Conception vessel), Osrednji meridian (Thrusting vessel) and Pasni meridian (Girdle Vessel).

Ostali štirje meridiani, ki se nahajajo v trupu in v nogah pa so parni: Yin povezovalni meridian (Yin linking vessel), Yang povezovalni meridan (Yang linking vessel), Yin petni meridian (Yin heel vessel), Yang petni (Yang heel vessel).

Edini meridian, ki poteka po telesu horizontalno je Pasni meridian, vsi ostali potekajo vertikalno.

Za razliko od 12 glavnih kanalvo, ki so neposredno povezani z notranjimi organi, posebni kanali nimajo te neposredne povezave.

slo-tabela-1-web

Osem posebnih kanalov v analogiji “namakalnega sistema”

V TKM se poslužujejo slikovite ponazoritve energijskega sistema v človekovem telesu z analogijo vodnega namakalnega sistema. 12 parov glavnih meridianov (ali meridiani organov) ima funkcijo rek. Voda (Qi) iz rek skozi nešteto vej glavnih kanalov (Luo) napaja pokrajino (telo). Glavni kanal (reka) na primer pripelje Qi v roko, manjši kanalčki pa vodijo Qi iz glavnega kanala vse do površine kože ter v globino do kostnega mozga.

Osem posebnih meridianov predstavlja jezera, kjer se zbere voda, ko jo je v rekah preveč. Ko je vode v rekah premalo, voda iz jezer priteče v reke in stanje uravnovesi.

 

Funkcije Osmih posebnih meridianov

Ko smo še v maternici nas Osem posebnih meridianov in trije Dan Tiani oskrbujejo z energijo, potrebno za razvoj in rast. Po rojstvu začne Osem posebnih meridianov služiti bolj za rezervoarje/skladišča Qi ter so zelo pomembni pri vzdrževanju ravnovesja in pri uravnavanju različnih funkcij v telesu. Povezani so tudi z močjo Zaščitnega Qi (Wei Qi) regulirajo spremembe življenjskih ciklov, cirkulirajo Jing Qi po celotnem telesu itd. Več o teh  funkcijah boste izvedeli v nadaljnjih prispevkih.

 

Pomembnost posebnih meridanov v Qigongu

Poznavanje osmih posebnih meridianov in delo z njimi je v okviru Qigonga, Taijiquana ter  Nei Gonga in drugih notranjih praks  ključno. Posebni meridiani seveda vplivajo tudi na fizično zdravje človeka, toda v Qigongu in Nei Gongu so še bolj pomembni za cirkulacijo in pretvorbo/ transmutacijo treh zakladov (Jing/Esenca, Qi/energija  in Shen/spirit).  Če se želimo razvijati tudi duhovno, je delo s posebnimi meridiani nujno potrebno.

 

Delo s posebnimi meridiani v akupunkturi

V akupunkturi se dela predvsem z 12 glavnimi kanali, ki so neposredno povezani z notranjimi organi in le z dvema od Osmih posebnih meridianov (Du Mai in Ren Mai). Ta dva posebna meridiana imata tudi svoje akupunkturne točke.

Ostalih šest posebnih meridianov se do nedavnega v akupunkturi ni veliko uporabljalo predvsem zato, ker jih niso tako dobro razumeli kot ostale kanale. In vse stvari v medicini morajo biti razumsko premišljene in dokazane, kar je v primeru posebnih meridianov težko. Tudi to se spreminja. Dandanes veliko akupunkturistov študira in  raziskuje posebne meridiane in z njimi uspešno dela.

 

Odpiralne točke za osem posebnih meridianov

Ker posebni meridiani  nimajo lastnih točk (lastne točke imata le  Du Mai in Ren Mai), do njih dostopamo s pomočjo točk, ki pripadajo glavnim meridianom. Te točke imenujemo odpiralne in parne točke (opening/coupled points).

Z uporabo odpiralnih/parnih  točk ter z njihovo kombinacijo z drugimi točkami glavnih meridianov  akupunkturisti dosegajo zelo dobre terapevtske učinke tudi v primerih, ko druge tehnike ne delujejo.

slo-tabela-2-web

Možnosti dela s posebnimi meridiani

Pri delu s posebnimi meridiani se uporablja različne teorje in metode oziroma tehnike. Ena izmed metod, ki je zelo učinkovita je uporaba odpiralnih in parnih točk. Odpiralna točka enega posebnega meridiana predstavlja parno točko nekega drugega posebnega meridiana. Na primer odpiralna točka za Chong Mai je SP-4 (Gongsun), ki ima obenem funkcijo povezovalne točke za Yin povezovalni meridian. In obratno, odpiralna točka za Yin povezovalni meridian je PC-6 (Neiguan), ki je obenem povezovalna točka Osrednji posebni meridian (Chong Mai).

Preizkušena metoda, ki se pogosto uporablja, je delo z odpiralno točko na desni strani telesa in s parno točko na levi strani telesa za ženske. Za moške velja obratno. V našem primeru uporabimo pri delu z žensko SP-4 na levi nogi, nato pa še parno točka PC-6 na desni roki. Pri moških obratno. Tretma traja okrog 15 do 20 minut.

pexels-photo-213988

Še nekaj namigov

Sicer pa lahko poskusite tudi z naslednjimi metodami, ki se vsaj pri najinem delu prav tako zelo dobro obnesejo.

Z novimi strankami uporabljaš zgoraj opisano metodo z odpiralno in parno točko. Ko z neko stranko delaš že dlje časa in je njen sistem že dovolj pretočen, lahko uporabiš samo odpiralno točko posebnega meridiana.

V primerih, ko želiš uravnovešati yin in yang delaš istočasno z dvema odpiralnima točkama posebnih meridianov (to so pari Ren Mai in Du Mai, Chong Mai in Dai Mai, Yin Wei Mai in Yang Wei Mai ter Yin Qiao mai in Yang Qiao Mai). Na primer istočasno uporabiš odpiralni točki  Yin in Yang povezovalnih meridianov, PC-6 (Neigun) in TW-5 (Waigun)).

 

Uporaba tehnik akupunkture brez uporabe igel

Akupunkturisti seveda uporabljajo pri svojih tretmajih igle. Če nisi akupunkturist, si pa že izkušen praktikant Qigonga, vajen dela v energijskem polju, delaš lahko tretmaje sebi oziroma drugim brez uporabe igel. Zgoraj opisane metode uporabiš tako, da točke namesto z iglo  stimuliraš s prsti (pozneje samo z uporabo uma), ob čemer usmeriš svojo pozornost na točko in na posebni meridian, s katerim delaš. Ta metoda, ki zahteva določene veščine dela z energijo in seveda prakso, je zelo učinkovita in prijetna.

 

Naj bo Qi z vami!

bagua_40

Photo: Pixabay, Pexele


Najina Facebook  Stran: https://www.facebook.com/petarSmiQigong

Najin YouTube Kanal PetarSmiljana Qigong


 

JOIN OUR NEWSLETTER
I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )
Join us on a journey of exploring life through the art of Qigong. Subscribe now for free and get a FREE video mini-course 20 minutes SPINAL QIGONG for Releasing Tension and Increase Energy.
We appreciate privacy. Your email address will not be sold or shared with anyone else.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two × five =